Leltár

Adatlapok

Trükktár

TeveClub filmek[ Mi ez? ] [ Írok ide ]
haverok:

Segítség


Mit fontos tudnom, mielőtt kérek magamnak egy tevét?
(Általános Szerződési Feltételek)

Üdvözlünk a TeveClub.hu honlapján (a továbbiakban: a "Honlap"). Kérjük, gondosan olvasd el ezeket az Általános Szerződési Feltételeket és az Adatvédelmi nyilatkozatot, mielőtt használnád a Honlapot!

Tagság

Amikor a TeveClub.hu oldalon létrehozol magadnak egy virtuális tevét, a TeveClub tagjává válsz. A tagság feltétele, az Általános Szerződési feltételek és az Adatvédelmi nyilatkozatunk ismerete és elfogadása. A Honlap használatával elismered, hogy ismered és elfogadod ezeket. Ha nem értesz egyet velük, kérjük, ne használd a Honlapot!

Fontos: a TeveClub.hu oldalt kizárólag azok használhatják, akik elfogadják és betartják az itt leírt szabályokat. Aki megszegi ezen szabályok valamelyikét, annak hozzáférését a Napfolt Kft. korlátozhatja a honlaphoz, vagy a honlap egyes részeihez. Ez azt jelenti, hogy ha megsérted a szabályokat, kizárhatunk a TeveClubról Téged és a tevéidet. Ilyen esetben a kizárt teve/tevék által birtokolt datolyák elvesznek, kártérítést a Napfolt Kft. semmilyen formában nem ad.

Tulajdonjog és felhasználás

A Honlap kizárólagos tulajdonosa és üzemeltetője a Napfolt Számítástechnikai és Informatikai Kft. (a továbbiakban: "Napfolt"). A Honlapon található anyagok ("Tartalom") felhasználási-, tulajdon-, vagy kezelői joga a Napfolté.

Tilos a Honlap bármely tartalmának sokszorosítása, másolása, terjesztése (ideértve az e-mail, fax vagy más elektronikus készülék útján történő eljárásokat is), publikálása, módosítása, továbbítása, kivéve, ha rendelkezel a Napfolt vezetőjének előzetes, írásbeli engedélyével. E tilalom alá esik különösen a Honlapon található összes szöveg, kép, grafika, logó, embléma, fotó, hang- és videoanyag vagy ezek állóképei. Úgyszintén tilos a Honlapon található anyagok használata bármely más honlapon vagy számítógépes hálózaton. A tartalom sokszorosítása vagy terjesztése iránti engedélyért írásos kérelmet kell benyújtani az Impresszumban megtalálható címre.

Úgyszintén szigorúan tilos a Tartalomból eredő vagy azon alapuló bármilyen anyag vagy mű készítése, létrehozása, ideértve különösen a betűtípusok, ikonok, gombok, linkek, háttérképek, képernyővédők, üzenetkártyák, üdvözlőkártyák készítését és az engedély nélküli forgalmazást és árusítást.

Tilos továbbá bármilyen olyan tevékenység végzése a Honlapon, ami veszélyeztetheti a rendszer biztonságos működését, ideértve a honlap nem rendeltetésszerű, az átlagos mértéktől eltérő használatát.

Kommunikációs Csatornák

A Napfolt különböző kommunikációs lehetőségeket (chat szoba, fórum, üzenőfal, teveüzenetek, adatlapok, napló, teve és karaván nevek stb.) biztosít a Honlapon belül vagy ahhoz kapcsolódóan (együtt: "Kommunikációs Csatornák").

A Kommunikációs Csatornákra nem terjed ki a Napfolt ellenőrzése és a Napfolt nem felügyeli ezek tartalmát. Ha azonban a Napfolt tudomást szerez arról, hogy valamelyik Kommunikációs Csatornán a honlapra nem illő szöveget/képet jelentetsz meg vagy küldesz valakinek, azt a Napfolt eltávolítja téged pedig korlátozhat a Honlap, vagy a Honlap egyes részeinek elérésében.

A Kommunikációs Csatornák tartalmát a Napfolt nem hagyta jóvá, és azok nem tükrözik a Napfolt véleményét és álláspontját.

A Honlap használatának feltétele annak vállalása, hogy nem jelentetsz meg a Kommunikációs Csatornákon olyan képet vagy szöveget amely

  • becsületsértő, rágalmazó, az emberi méltóságot sértő, tiltott jelképet tartalmazó, riasztó, fenyegető, obszcén, közönséges, trágár vagy pornográf, ideértve bármely közlést, amely büntetőjogi vagy polgári jogi felelősségre vonást alapoz meg (vagy ilyen eredményre vezető magatartás tanúsítására buzdít) vagy egyébként jogszabályba ütközik;
  • nem megfelelő a TeveClub közönsége számára (különösen: politikai és vallási tartalmú képek és szövegek);
  • a többi felhasználó megtévesztésére irányul;
  • személyes adatot, különösen telefonszámot tartalmaznak;
  • bármely más személy szerzői jogát, védjegyhez vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogát sérti;
  • vírust vagy más ártalmas elemet tartalmaz;
  • kereskedelmi célt szolgál, reklámot vagy hirdetést tartalmaz, másokat szolgáltatás igénybevételére, nyújtására vagy adományozásra buzdít;
  • egyéb módon veszélyezteti a TeveClub zavartalan működését;
  • egyéb módon sérti az üzemeltető érdekeit.

Ha nem lennél elégedett a Kommunikációs Csatornáinkon található üzenetekkel vagy kifogásod lenne bármely anyagával szemben, azt javasoljuk, hogy nem használd őket. Ha úgy gondolod, hogy ezen üzenetek valamelyike sérti a fenti szabályokat, küldj egy emailt az Impresszumban megadott címre és megtesszük a belátásunk szerint szükséges lépéseket.

Önként beküldött anyagok

Ha önként anyagot (pl. ötletet, rajzot, stb. - kivéve a Személyes Adatokat, melyekről az Adatvédelmi Nyilatkozatunk rendelkezik) küldesz nekünk, akkor ezen önként beküldött anyagok jogosultjává a Napfolt válik, és a Napfolt saját belátása szerint kerül felhasználásra vagy törlésre a média bármely fajtájában a világ bármely pontján.

A Napfolt részére kéretlenül (akár elektronikus, akár nem elektronikus úton) elküldött információkat nem őrizzük meg és nem áll módunkban visszaküldeni.

Elfogadod, hogy az általad önkéntesen beküldött bármely anyaggal (kivéve a Személyes Adatokat) kapcsolatban nincs jogod kártérítést, kártalanítást, ellenszolgáltatást vagy akár értesítést követelni és az anyag önkéntes beküldésével lemondasz arról a jogról, hogy a Napfolttal szemben bármilyen igényt támassz az önként beküldött anyaggal összefüggésben.

Védjegyek és más szellemi alkotáshoz fűződő jogok

A Honlapon található összes szellemi alkotáshoz fűződő jog a Napfolt tulajdonában áll, ideértve különösen a Napfolt által birtokolt szerzői jogokat, adattárhoz fűződő jogokat, a Napfolt által birtokolt védjegyeket, a Napfolt által birtokolt szabadalmi jogokat, know-how-t, bizalmas információkat, személyes adatok tartalmazó adatbázisokat (de magukat a Személyes Adatokat nem!), kivéve, ha a kifejezett rendelkezésekből másképp következik.

A Honlapon található összes védjegy a Napfoltot illeti meg. Tiltott ezen védjegyek bármilyen illetéktelen felhasználása.

Hirdetés

A Napfolt nem felel a harmadik személyek hirdetéseiért, amelyek a Honlapon láthatóak. Egy másik cég hirdetésének, reklámjának megjelenése nem jelenti azt, hogy a Napfolt jóváhagyta az illető cég termékeit vagy szolgáltatásait, vagy hogy a Napfolt felelősséget vállal ezen termékekért, szolgáltatásokért vagy a hirdetések által belinkelt oldalak tartalmáért.

Módosítás

A Honlap egészét vagy részét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatjuk, korszerűsíthetjük vagy visszavonhatjuk. Bármikor módosíthatjuk az Általános Szerződési Feltételeket a jelen szöveg átjavításával. A Honlap használatával elfogadod, hogy ezek a módosítások kötnek Téged és ahhoz is, hogy időszakosan ellátogatsz erre az oldalra, hogy megnézd az éppen hatályos Általános Szerződési Feltételeket, amelyekhez kötve vagy.

Felelősség korlátozása és szavatossága

A Napfolt nem vállal szavatosságot és kizár minden felelősséget a Honlap Tartalmával kapcsolatban és a Kommunikációs Csatornákat illetően, kivéve a jogszabályok által kötelezően előírt mértéket. A Honlapot saját felelősségedre használod.

Hozzáférés korlátozása

A Napfolt fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, saját belátása szerint azonnal megszüntesse a Honlap használatához és hozzáféréséhez való jogodat, amennyiben megsérted a jelen Általános Szerződési Feltételeket vagy bármely vonatkozó jogszabályt, szabályzatot vagy egyéb szabályt vagy viselkedésed egyébként nem megfelelőnek vagy elfogadhatatlannak bizonyul a Napfolt véleménye szerint.


TeveClub a facebookon
© Napfolt Kft. - Médiaajánlat